Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์) คือเนื้อหาที่จัดทำขึ้น และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ufabetunlimitedm7.com เช่น ข้อความ , บทความข่าวสาร , กราฟิก , รูปภาพเคลื่อนไหว , เครื่องหมายการจดทะเบียน , สถิติต่าง ๆ , คลิปเสียงวีดีโอ , ซอฟต์แวร์ และคู่มือการใช้งานทั้งหมดนั้น ให้นับรวมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabetunlimitedm7.com และมีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

เว็บ ufabetunlimitedm7.com ไม่ยินยอมให้ผู้ใดทำการคัดลอก , แก้ไข , เผยแพร่ หรือนำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากทางเว็บ ufabetunlimitedm7.com ก่อน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงหากเราตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นั้นทันที

หากคุณพบการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บ ufabetunlimitedm7.com กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ และให้ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ถูกละเมิด , URL ของเนื้อหาที่มีการละเมิด รวมถึงข้อมูลการติดต่อของผู้แจ้ง ซึ่งหลังจากทางเว็บได้รับข้อมูลจากคุณเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป คุณสามารถแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางการติดต่อที่: contact@ufabetunlimitedm7.com

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งเว็บ ufabetunlimitedm7.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ทันทีตามความเหมาะสม เราจึงแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากคุณใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงนโยบาย ให้ถือว่าคุณยินยอมการเปลี่ยนแปลงนี้ทันที ufabetunlimitedm7.com ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และมั่นใจในบริการของเรา